Axess Logistics vagnhantering

Att beakta!

Vid upp- och nedhissning av planet ska följande beaktas:

  • använd avsedda knappkonsoler för manövrering
  • under manövrering ska ingen person vistas under planet
  • två personer, en i varje ände ska övervaka rörelse, lastplanet ska röra sig i jämn höjd
  • när lastplanet har uppnått önskad höjd, tryck knappen för nödstopp för att förhindrar oavsiktligt manövrering från knapparna
  • så fort en ända inte verka röra sig eller andra fel misstänks
    • avbryt manövrering
    • Kontakta arbetsledaren

Dokument om vagnen

Elschema

Kabelschema    
Kopplingsschema    
Kretsschema    
Panelritning    
     

Hanteringsrutin

skriv sista 4 siffror med checksiffran t ex 305-5
Beskriv kort skadan
Används enbart ifall vi vill komma i kontakt för ytterligare frågor!
Används enbart ifall vi vill komma i kontakt för ytterligare frågor
Används enbart ifall vi vill komma i kontakt för ytterligare frågor
Åk till toppen