Teknisk rådgivning

Inom ramen för kraven i ECM-förordningen så skall underhållet för godsvagnar utvecklas. Detta innebär att en noggrann uppföljning av Erfarenhetsvärdena från driften skall följas upp, varefter underhållet korrigeras för att uppnå bästa möjliga säkerhet och ekonomi.

Erfarenhetsvärdena kan bestå av driftserfarenheter i vagnparken, provresultat, information om regelförändringar, olycksutredningar samt annan säkerhetsinformation.

Tack vare vårt relativt stora underlag i antal vagnar som vi kan dra erfarenhet av, vårt internationella nätverk och vårt samarbete med de viktigaste operatörerna, kan Erfarenhetsvärdena hålla en mycket hög kvalité.

Erfarenhetsvärdena analyseras av oss och leder till att underhållet kan utvecklas positivt vad gäller säkerhet och ekonomi.

Vi är experter på regler och avtal inom branschen.

Åk till toppen