Konsulttjänst anskaffning

Vårt kunnande och erfarenhet kan vara till hjälp för att ta korrekta beslut vid anskaffning av godsvagnar.

Vi har möjlighet att hjälpa till med att finna godsvagnar för inhyrning eller köp.

Vi har även erfarenhet av anpassningar eller ombyggnader av godsvagnar för att tillgodose era behov. I detta sammanhang kan vi ta en projektledarroll och driva ert projekt i mål med en lämplig leverantör för ändringsarbetena.

Åk till toppen