ECM

Vad är det?

Förkortningen står för ”Entity in Charge of Maintenance” – Enhet som ansvarar för underhåll.

I Maj 2013 infördes EU-kravet att alla godsvagnar ska ha en utsedd certifierad ECM. Rail-X är certifierad ECM sedan Maj 2013 genom certifieringsorganet Transportstyrelsen. Certifikatet är giltigt i hela Europa.

Rail-X tillhandahåller ECM-tjänsten åt företag som är innehavare av godsvagnar. F.n. tillhandahåller vi ECM-tjänsten åt ett flertal kunder innefattande mer 1000 godsvagnar.

Vi har koncentrerat oss på vår närmiljö som är Sverige, Norge och Danmark.

Vårt uppdrag:

  •  I första hand är vår uppgift att vagnarna uppfyller alla säkerhets- och myndighetskrav
  •  I vår gärning är det även naturligt att utveckla bästa möjliga underhållsekonomi för våra kunder

Hur vi arbetar:

Vi arbetar nära våra kunder och har även fysisk kontakt med våra kunders vagnar inte minst i verkstadsmiljö eftersom vi har en stark närvaro i fält och verkstad.

Vi har ett starkt nätverk med expertis inom Verkstad, Järnvägsoperatörer och annan expertis.

Vi kan samordna våra vunna kunskaper till gagn för alla våra kunder.

Vi ser till att alla formella krav uppfylls på er vagnpark.

Vi ser till att anlitade verkstäder uppfyller de formella kraven samt att leveranskvalitén är god. Detta säkerställs genom omfattande verkstadsrevisioner och stickprovsprogram. Rail-X har en egen besiktningsman för uppgiften. 

Åk till toppen