Våra tjänster

Vårt kunnande, vår långa erfarenhet och omfattande kontaktnät gör att vi kan hjälpa till inom flera områden avseende transport på järnväg.
Läs mer om våra konsulttjänster nedan

Konsulttjänst anskaffning

Vi har erfarenhet av anpassningar eller ombyggnader av godsvagnar för att tillgodose era behov. I detta sammanhang kan vi ta en projektledarroll och driva ert projekt i mål.

Åk till toppen