Om Rail-X

Företaget grundades år 2000 av Staffan Rittgård. Syftet var att etablera en verksamhet som skulle kunna hjälpa de företag som var innehavare av godsvagnar med underhållsadministration och förekommande tekniska frågor i samband med detta.

Staffan Rittgård med rötter i egen godsvagnsverkstad (Chr Olsson Sweden AB) under åren 1985 till 2002 då verkstaden såldes, identifierade tidigt Vagninnehavarnas behov av hjälp i administrativa och tekniska frågor.

Under perioden från mitten av 80-talet till idag har inneburit stora förändringar i de krav som ställs på de företag som innehar Godsvagnar. Från att ha varit helt under kontroll och skydd under Statens järnvägar finns nu stringenta krav på kompetens och ansvar för att förvalta godsvagnar. I Maj 2013 infördes EU-förordningen EC 445/2011 som i korthet innebär att innehavare av godsvagnar måste ha en utsedd ECM (Entity in Charge of Maintenance. ECM’s uppgift är att säkerställa att underhållsförvaltningen uppfyller EU-förordningens krav.

I Maj 2013 erhöll Rail-X sitt ECM certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Åk till toppen