Formulär Hjulinventering

Inventering av hjulpar monterade på vagn 

Formuläret ska fyllas i när vagnar som inte är anslutna till hjulpoolen ankommer till verkstaden och har SPLIT-koden CXIN.

Finns även som PDF-Format. Spara denna för att fylla i och skicka via e-post till skaderapport@rail-x.se

Ska vara MM.ÅÅ
Ska vara MM.ÅÅ


Åk till toppen