Formulär Avvikelse

Formuläret ska fyllas när verkstaden hittar avvikelser. Det kan vara säkerhetsrelaterade eller tekniska fel på en eker flera vagnar men även fel i dokumentationen.

Formuläret finns även som PDF-Format. Spara denna för att fylla i och skicka via e-post till skaderapport@rail-x.se

Ska vara MM.ÅÅ
Ska vara MM.ÅÅ
Ska vara MM.ÅÅ
Ska vara MM.ÅÅ
Åk till toppen